Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning år 2017 / 2018 :

Club Klondykes bestyrelse er valgt på foreningens generalforsamling og består af følgende medlemmer:

 

  • Jørgen Thorup, Formand (valgt 2017)

 

  • John Aasted Halse, næstformand (genvalgt 2018) (siddet i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)

 

  • Ivan Pedersen (genvalgt 2018) (siddet i bestyrelsen fra foreningens start i 2003) Stifter af foreningen

 

  • Anette Tinghus, (valgt 2017)

 

  • Helle Rye, Kasserer (valgt 2017)

 

  • Søren Skov (valgt 2017)

 

  • Karin Krause (genvalgt 2018) (siddet i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)

 

  • Per Madsen (genvalgt 2018) (siddet i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)

 

  • Kirsa Thorup (valgt 2017)

 

  • Eva Stanley Halse (genvalgt 2018 (siddet i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)