corona og klondyke

Kære alle

Som I kan læse/høre i pressen, er corona-smitten desværre voksende igen.

Der er fra regeringens side lagt op til, at der igen bl.a. indføres coronapas.

Dette er endnu ikke vedtaget i folketinget, og derfor endnu ikke et krav.

Men vi i bestyrelsen vil gerne gøre, hvad der er os muligt, for at undgå at smitten spredes yderligere.

Derfor har vi besluttet, at et gyldigt coronapas skal fremvises ved indgangen til førstkommende koncert onsdag d. 17. november.  Vi forventer stærkt, at dette også vil være gældende til julekoncerten 13.december.

Udover det, opfordrer vi alle til – som vanligt - at vise hensyn, spritte af, vaske hænder og blive væk, hvis man føler sig syg / har mistanke om at være blevet smittet.

________________________________________________________

Forbrugerinfo:

Flg. skal være opfyldt for at få et gyldigt coronapas:


·      En negativ test, hvis den er taget inden for 72 eller 96 timer for henholdsvis kviktest og PCR-test.

eller

·      Du er færdigvaccineret (fået 2. stik)

eller

·      Du har været smittet med corona indenfor de sidste 6 måneder

________________________________________________________ 

Lad os sammen passe på hinanden.

 

Bedste hilsener

Bestyrelsen