Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning år 2020 :

Club Klondykes bestyrelse er valgt på foreningens generalforsamling og består af følgende medlemmer:


  • Jørgen Thorup, Formand (genvalgt 2019)(i bestyrelsen siden 2017)


  • John Aasted Halse, næstformand (genvalgt 2020) (i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)


  • Ivan Pedersen (genvalgt 2020) (i bestyrelsen fra foreningens start i 2003) Stifter af foreningen


  • Anette Tinghus, (genvalgt 2019)(i bestyrelsen siden 2017)


  • Helle Rye,  (genvalgt 2019)(i bestyrelsen siden 2017)


  • Søren Skov (genvalgt 2019)(i bestyrelsen siden 2017)


  • Karin Krause (genvalgt 2020) (i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)


  • Per Madsen (genvalgt 2020) (i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)


  • Kirsa Thorup (genvalgt 2019)(i bestyrelsen siden 2017)


  • Eva Stanley Halse (genvalgt 2020) (i bestyrelsen fra foreningens start i 2003)