Gæster

Gæster


Selvom du ikke er medlem af Club Klondyke, er du altid velkommen til besøge os til et af klubbens arrangementer som betalende gæst.


Prisen er lidt højere end hvad medlemmer betaler, når man deler årets medlemskontingent op i antallet af arrangementer.

Men som gæst kan du selv bestemme hvilke af årets arangementer du vil besøge,  og for dig der ofte abejder om aftenen, rejser meget, eller af andre grunde ikke kan møde op ved alle arrangmenter, kan muligheden for at komme ind som gæst, være det helt rigtige for dig.

Der er  også  mulighed for at tegne et mini-medlemsskab, der giver mulighed for at vælge 3 arrangementer i løbet af året.


Entré prisen for en enkelt aften, er pt. kr. 180,00