Formandsberetning 2021

Kære alle – Velkommen til Generalforsamling 2020/2021

 

Dette er virkeligt en mærkelig formandsberetning, som sikkert mange formandsberetninger rundt omkring i DK har lydt i disse sidste to år.

Jeg skal berette om to sæsoner i EN formandsberetning.

Alt ved vores virksomhed, har været voldsomt præget af Corona,

som det jo også er det i aften.

 

Vi havde kun afholdt to koncerter i 2020, da dørene blev smækket i grundet de nødvendige restriktioner.                     

Vi hørte i 2020;

20-01 Billy Cross trio+ Ginne Marker m. band

26-02 Things We Do For Love + Stig Skovlind m. band

25-03 AFLYST Nyborgs Circle of Friends + I.P. Jubilæumsb.

29-04 AFLYST Søren Krogh Duo + Morten Remar m. band

 

Vi havde nået at engagere to aftner yderligere efter vores februar-koncert, men her fik vi lov af de bevilgende styrelser til at udbetale de afsatte tariffer til de engagerede, selvom vi måtte bede dem om at blive hjemme.

 

Så var der en masse logistik og mailrundsendinger omkring, hvad vi skulle gøre med de allerede indbetalte kontingenter, hvor nogle få medlemmer valgte at få pengene tilbage, andre at lade dem stå til foreningens vel.

Tak for det.

 

Vi brugte nogle af pengene, når vi kunne komme til det, til præcis det, som stat og kommune – og medlemmer - havde bevilget dem til, nemlig livemusik.

 

Vi har således betalt for en koncert med Nanna Larsen og Anne Eltard til en koncert i en af Østerbros baggårde i overværelse af beboerne fra deres henholdsvise altaner, eventet som en slags ”musikalsk gestus” i en corona-sur tid overfor det kvarter, hvori vi opererer.

 

Andre penge brugte vi i samarbejde med Bag Duggede Ruder i Tåstrup på at arrangere en filmet/streamet Jule-koncert fra Tåstrup Teater med gode folk på scenen og gratis streaming-adgang for medlemmer. Alt sammen fordi vi ikke ville finde os i, at alle de corona restriktioner skulle tage alt det bedste og det hyggeligste ved klubben fra os.

Vi afsluttede året med en smule på kistebunden – en smule – og gik modstræbende ind i det nye år  - modstræbende af en række grunde:

 

1) Ingen anede hvor længe restriktionerne ville vare

2) Vi var bange for at medlemmerne ville tabe interessen grundet det fuldstændigt

    manglende flow i koncerterne.

3) Vi havde mange, mange problemer med Krudttøndens/ kommunens forvaltning af vores

     tilstedeværelse i lokalerne, og et langt forløb for at udrede det.

 

Dette med aftalen med Krudttønden er er helt særskilt kapitel midt i alle de andre trængsler.

Jeg har som formand diskuteret med en række fra den absolutte top i bystyret ved flere lejligheder, men trods al deres sympati, lå der et tungt pres på kommunen, om ikke at genere det private erhvervsliv med kommunalt støttede aktiviteter, der kunne opfattes konkurrenceforvridende af de lokale restauratører her omkring.

At vi selv solgte fadøl, var f.eks. helt utilstedeligt, også fordi vi ikke havde en udskænk-ningslicens.

Gennem lange og bøvlede forhandlinger med den konstituerede leder her i Krudttønden - alt samtidig med, at  der foregik en omfattende omstrukturering af håndteringen af ALLE Kbh. kommunes kulturhuse (omstrukturering et ord, som alle ved betyder nedskæringer) ender vi bl.a. op med, at Krystina i baren og hendes hjælpere blev fyret , OG at driften af alt, hvad der har med køkken og udskænkning i Krudttønden at gøre – nu blev lagt hos en forpagter, Krishna, som I alle har mødt. Krishna er i isolation grundet corona i dag, så vi kommer altså til endnu engang at bryde vores forbud imod udskænkning. Sådan må det være, for forpagteren er aldeles alene om driften, og han har ikke råd til at indsætte en vikar. Jo, der er virkeligt skåret ned.

 

I bestyrelsen havde vi undervejs mange diskussioner om, dette alt sammen bare var FOR besværligt, eller om vi IGEN skulle finde et nyt og andet sted, eller om vi bare skulle stoppe klubben og så kalde det et langvarigt, godt, men nu afsluttet, forløb med Klondyke foreningen. Dagen måtte jo komme, så fandtes der en bedre lejlighed?

 

Brikkerne begyndte imidlertid overraskende at falde på plads, og vi fik en slags aftale, som vi mente, vi kunne leve med, som Krudttøndens administration selvfølgelig har lovet os skriftligt. I kan selv regne ud, om vi så også har fået den skriftligt!!! Hmmmmm Nej, det har vi ikke.

Den aftale indebærer både en række forbedringer i forhold til tidligere – men i praksis faktisk også en længere række forringelser. En af dem, bare en  lille ting, at forpagter nu skal indkøbe al vores øl, men Kbhs. kommune har en eksklusiv-aftale m, Carlsberg, så DET ølmærke er han tvunget til at føre – i dag er der f.eks. låst til musikernes omklædningsrum og ingen kan skaffe en nøgle. Sådanne ting er naturligvis i småtings-afdelingen, men dem er der en del af, og det er alt sammen bare blevet en kende bøvlet.

 

Nå men, vi kom i land med en ordning i 2021 og ventede og ventede så på den savnede åbning af samfundet.                   

Vi kunne godt mærke, at man skulle hanke gevaldigt op i sig selv for at få entusiasmen til at boble igen – selvom det ved Gud hjalp, da alle I kendte og skønne ansigter dukkede op ved døren igen. DOG,  - der var nu ikke helt så mange, som vi havde håbet.

Men vi hørte i efteråret 2021

  1. 09: Sarah Da Silva m. kvartet + Grassolin
  2. 10: Per Worm trio + Katrine Schmidt m band
  3. 11: Beatophonics + Miriam M. & Soulfamily

 

Og imens går tiden, som tid jo gør, og alle bliver ældre. De , der har været med i bestyrelsen fra starten har -  ligesom en række af Jer trofaste medlemmer - været med rigtigt længe nu.

OG

Vi bliver nok nødt til at vedgå, at vi i bestyrelsen flere gange i de forløbne to år, ved møderne har været omkring det problematiske: OM der var en fremtid for foreningen.

For, som  I har opdaget, har jeg forsøgt, stille og roligt, men uden held, at finde en formandsafløser.

 

Det hører under en formands pligter i sit virke, så småt at have en afløser kørt i stilling, inden han begynder at rømme sig vdr. egen afgang, men det er som sagt ikke rigtig lykkedes. Ikke at næstformanden ikke sagtens kunne have klaret det, men han er jo lige så gammel, som jeg og er OGSÅ selv begyndt at trappe ned. De yngre i bestyrelsen har for travlt med deres øvrige liv og erhverv og kan ikke se sig selv finde tid til at stå i spidsen for club Klondyke, med den arbejdsmængde, der trods alt ligger i sådan en klub.

 

I det hele taget begrebet ”de yngre” viser jo, hvor en del af problemet har sin rod. Sagen er nok den, at vi har - og har haft - en bestyrelse, hvor vi simpelthen kunne lide hinandens selskab – hvor vi  hyggede os med ”at rode med vores forening” – og hvor ingen, som sådan, specielt ønskede sig nogle ændringer bare for ændringernes skyld. Vi har kort sagt trivedes med vores alle-sammens klub, som den var,  og nok forsømt at diskutere: Hvad skulle der ske efter os?

 

Den korte diagnose:

1) Vi har ikke haft nok fokus på at få nye og yngre kræfter ind i bestyrelsen, og vi har

2) ikke arbejdet hårdt nok for at skaffe nye, yngre medlemmer som publikum.

 

Det er selvfølgelig en trist indrømmelse at skulle gøre, men der ligger den egentlige forklaring – det er i hvert fald vores egen analyse.

 

DERFOR er vi som samlet bestyrelse enige om, at kaste håndklædet, 

 

Formanden/jeg må trække mig, fordi den tid, jeg kan være hjemmefra er stærkt indskrænket grundet min kones situation, og den tid væk fra hjemmet, jeg alligevel tager ud til mig selv, vil jeg hellere bruge på selv at komme ud at spille.

De øvrige bestyrelsesmedlemmers situation har jeg været inde på tidligere.

 

Dette er baggrunden for bestyrelsens forslag til denne GF, at foreningen ophører sin virksomhed pr. 1/1 2022.

 

Det er naturligvis vemodigt, men vi har vendt situationen mellem os og ender ud med sætningen: Det var sjove, givende 19 år med klubben, men alt godt får OGSÅ en ende.

 

Udmeldingen fra bestyrelsen er grundigt overvejet, og står ikke til at ændre.

 

De fra bestyrelsen, der er på valg, ønsker ikke at genopstille, og resten ønsker at stoppe som bestyrelses -medlem.

 

Hvis GF skulle nedstemme bestyrelsens forslag, skal der indkaldes til et nyt møde, hvor alle,  måtte være genuint interesserede i en fortsættelse må samles om at danne en ny bestyrelse, og derefter starte op igen.

 

Hvis sådanne interesserede – rigtigt gerne yngre mennesker - skulle  findes i forsam -lingen, - eller udenfor denne forsamling - skal det ikke skorte på hjælp fra den afgående bestyrelse til en evt. genstart, men en sådan ny ledelse må nok påregne et lille års forarbejde, med nye ansøgningsrunder og programlægning, inden man kan komme rigtigt i gang med koncerterne.

 

Her til slut vil jeg gerne markere, at det ikke er en slukøret formand, der fratræder. Naturligvis er det vedmodigt at noget, som vi alle har været så glade for, ender, men som sagt: Også GODE ting får en ende.

 

Jeg kan med en god, varm fornemmelse i maven sige, at vi sammen har været på en spændende rejse gennem musik-land, og sikke et program, vi kunne slå op, hvis alle navne gennem 19 år blev printet på en plakat.

 

Jeg kan også sige, at de venskaber, der var baggrunden for at gå i gang, som hele vejen har udgjort kernen i bestyrelsen, blot har vokset sig stærkere undervejs, og vores fælles resultater og oplevelser med klubben hører til blandt de bedste oplevelser, jeg har med mig ind i pensionist-tilværelsen.

 

Det allermest geniale ved vores koncept: ”Vi siger ikke hvem, der spiller”  - et koncept, der nu er overtaget af 2 nye klubber allerede, Tåstrup og Nyborg og med yderligere 2 på vej, Middelfart og Aalborg -  kan jeg ikke tage æren for, for det var min bestyrelse, der introducerede den ide´.            

Det viste sig at blive den mest virkningsfulde måde at præsentere helt nye og ukendte musik-navne for almindelige mennesker på, - almindelige mennesker, der vanemæssigt gør, som vi alle sammen gør: Går i byen efter det, man kender.

Herudaf opstod mottoet: ”Husk hvor du hørte dem først!”

 

Dette og mere kan vi virkeligt være stolte af i club Klondyke, og f.eks. de nye samarbejder mellem musikere, der er groet ud af denne klubs aktiviteter, er med til at smykke vores fælles -  og bestemt også mit og bookingudvalgets eftermæle som kurator.

 

Overordnet synes jeg, at  jeg VARMT vil takke alle Jer trofaste, medlemmer såvel som bestyrelsen, der praktisk har muliggjort denne rejse med musikken. Fornøjelserne og de gode oplevelser ved koncerterne, vores rare, givende bestyrelses-møder har tilsammen tifold været bøvlet, besværet og kontorarbejdet værd. 

 

Tusind tak for de næsten 20 år med club Klondyke.

 

København

  1. 17-11-2021

Ivan Pedersen

Afgående formand