Formandsberetnings ved generalforsamling

FORMANDSBERETNING vedr. året 2017

For Club Klondykes virksomhed i året, der gik.


INTRODUKTION

Kære medlemmer. Velkommen til den 16. general forsamling i Club Klondyke, og tak fordi I er kommet.

Det er mit første år som formand for Klondyke og derfor også den første gang jeg aflægger formandsrapporten. Det har været et spændende år.

Jeg lærer noget hver dag. Jeg har jo heldigvis en god lærermester i Ivan, som jeg har kendt i mange, mange år, men bestemt også fra resten af bestyrelsen.

Ivan er stadig aktiv her i Klondyke, både i den 4-mands store bookinggruppe, vi har etableret, men også ved selve koncerterne, som han helst ikke vil undvære. Udover at være flyttet til Samsø, har den gamle formand stadig travlt med både med sin live-trio, sangskrivning og nu også med bøger, så I vil helt sikkert komme til at se en del mere til mig her i 2018.

Vi – og jeg - synes, at vi har haft - på det praktiske plan - men også musikalsk set – et ret velfungerende og godt klub-år i 2017. Sådan har vi i hvert fald selv oplevet det.


ÅRETS PROGRAM

Vi har været rigtigt glade for i 2017 at kunne præsentere jer for disse navne:

Allan Mortensen m. Jens Jefsen trio

Back to Back

Burning red Ivanhoe

Esben Just trio

Hardinger Band

Hush

Jens Lysdahl

Mike Andersen

Miriam Mandipira m. Frost, Gade & Lauritzen

Strube & Pete Repete

Beatophonics 

Jan Kaspersen duo

Sing Sing Sing

Bossadino

Krarups Kapel

Marie Keis Uhre

Gasoline

Hans Ulrik trio

Vi synes simpelthen ikke, der var nogle ”fusere ” i år.

TIL JUL var vores husband som sædvanligt:

Kapelmester Søren Skov, trommer Sten Larm, på bas Thomas Fog og på guitar Martin Stender.

Og jule-solisterne var I år:

Miriam Mandipira, Kristine Blond, Lonnie Kjer, Linda Andrews, Andrea Lykke Oehlenschlæger, Ditlev Ulriksen, Peter Busborg, Fjeder, Ivan Pedersen og mig selv sagde hunden.

Lyden var elegant lavet på alle koncerterne af Michael Engman og de superflotte fotos af bestyrelsesmedlem Anette Tinghus.

Jeg synes det var et virkelig flot program vi fik skruet sammen til jer. Varieret – både på de enkelte aftener og på hele året -  med et højt kunstnerisk og fagligt niveau – og også meget underholdende. Så alt i alt endnu et godt år her i Club Klondyke.


KUNSTSTØTTE

Vi har også i år fået ansøgningerne imødekommet af begge de bevilgende myndigheder, denne gang dog kun for 1 år ad gangen.

Faktisk med knapt 30.000, - kroner fra hver af henholdsvis stat og Københavns Kommune. Så man kan sige, at vi starter året 2018 med ca. 60.000 i kassen. Det er næsten ved at blive en vane med denne udmelding, men vi MÅ ikke sove på laurbærene.

For vi SKAL konstant være oppe på mærkerne med musik- kvaliteten for fortsat at opnå støtten. Vi er meget opmærksomme på dette. Ligesom de andre år er denne kulturstøtte nemlig baseret på vores oplysninger tilbage til støttegiverne om programmet, om den musik, som vi giver plads på scenen. Loven forlanger et højt fagligt - og håndværksmæssigt niveau i den musik, vi præsenterer.

Heldigvis kan disse parametre findes opfyldt hos mange af vore udøvere, der dog ikke er bange for SAMTIDIGT at være  underholdende, og det er der, - synes vi i club Klondyke, - at vi – mellem alle de andre tilskudsmodtagere - kommer ind i billedet med netop vores program.

Det er ikke helt uden vanskeligheder at vi kan fastholde dette generelt pænt høje kunstneriske og faglige niveau. Især selvfølgelig når man, som vi har kunnet fastholde i alle 16 år – kun betaler en minimums-tarif til hver optrædende.  Det med minimums-tariffen er en nødvendighed for at have råd til at kunne præsentere to navne, hver gang vi mødes – og det med to navne, tror vi er en nødvendighed for at kunne fastholde medlemmernes interesse for at komme, - og betale for det – SPECIELT, når de ikke ved, hvad de skal høre.

Men med to navne i løbet af en enkelt aften, så skulle det gå meget galt, hvis man som publikum ikke brød sig om bare det ene hold optrædende.

Vi er rigtigt tilfredse med Jeres - og det generelle publikums opbakning af klubben, Tak for den.


NYE TILTAG

Alt i alt er 2017 gået som året skulle, men alligevel ikke helt som det plejer. Som nævnt har vi etableret en ny 4-mands bookinggruppe, bestående af Næstformand John Hasle, best. medlemmerne Søren Skov og Ivan P og jeg selv. Ift før i tiden, hvor det stort set kun var Ivan der bookede, kan det nu godt tage lidt tid at blive enige om hvilke af de mange navne, vi har i luften, der skal kontaktes. Men jeg ser det som noget positivt at den samlede berørings-flade i musikbranchen nu generelt ER større.  Derfor tror jeg også vi i 2018 vil kunne præsentere helt nye og spændende navne, navne som I måske aldrig før hverken har set tidligere endsige  hørt om. Således vil vi i virkeligheden anstrenge os for fortsat at kunne leve op til vores klubs motto: Husk hvor du hørte dem først.

Vores mangeårige medlem Lars Thordal har, med vores velsignelse, etableret en søsterforening til Klondyke i Tåstrup, med navnet BAG DUGGEDE RUDER. De bruger samme pricip derude: Ingen ved hvem, der spiller. Den nye klub havde stiftende generalforsamling d 23.10 og fik der allerede 150 nye medlemmer. Virkelig flot arbejde. Vi to klubber arbejder tæt sammen.                                 

Vi tilbyder f.eks de navne, vi booker til Klondyke, et job også i BDR. Det er selvsagt ikke altid, det kan lade sig gøre, men vi ser det helt klart som en positiv ting, at kunne tilbyde kunstnerne 2 koncerter i et og samme go – således kunstnerne spiller to sammenhængende dage i stedet for tidligere kun en. Hvis kunstnerne er fra Jylland, så kommer de jo hjem med en samlet hyre, som de lidt bedre kan mærke, end den ene tarif, vi plejer at kunne tilbyde.

Der er selvfølgelig udfordringer i et hvert nyt  partner-skab, men det arbejder vi på, at få på plads her i løbet 2018. Der KAN f.eks. komme, en i vores regnskab hidtil ukendt udgift i form af hoteludgifter, ind i billedet. Men vi forventer os faktisk gode synergi-effekter af dette samarbejde.

Igen i år har vi kunnet slutte af med et brag af en jule-koncert, som for andet år i træk også var på tour.  I år spillede ”the Klondyke Christmas Roadshow” både på Templet i Lyngby, i vores nye søsterforening Bag Duggede Ruder i Tåstrup, begge koncerter var i øvrigt udsolgte, og så sluttede vi af på Pakhus8 i Præstø. Her var desværre ikke udsolgt overhovedet, men vi ved hvad vi skal gøre ved det, og vi skal derned igen i 2018


VORES VÆRDIER

Vi synes i bestyrelsen at vores musikprofil (varieret rytmisk kvalitets-musik for voksne mennesker) men også vores ide med at hemmelig-holde, hvem der skal spille, for at sikre, at noget nyt når vores ører, er gode ideer, gode målsætninger, som er værd at passe på.

Vi synes også, at foreningens funktion, stilen - og den opsamlede knowhow, samt vores goodwill hos de bevilgende myndigheder og hos Krudttønden er værd at arbejde for og at passe på.

Sidste år blev der første gang i klubbens historie valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen. Den gamle bestyrelse havde i tykt og tyndt gennem en 14 årig årrække drevet klubben til UG og slange. Virkelig et flot stykke foreningsarbejde.

Det er altid svært at ændre på ting, som går godt. Men faktisk er det lige præcis når tingene går godt, at man skal kigge på nye tiltag etc.

Vi er nu 10 medlemmer i bestyrelsen, yngre såvel som repræsentnter for det gamle hold – og  helt sikkert med en udvidet berørings-flade som resultat.

Jeg selv er udnævnt, ny formand, vi har etableret en ny – og mere bredt favnende - måde at booke på, Helle Rye er ny regnskabsansvarlig, og Anette Tinghus, der ligesom Søren Skov nærmest alligevel var en væsentlig del af Kolndyke –  og blandet ind i det hele  - er naturligt endt på en plads ved bestyrelsesbordet, sammen med min hustru Kirsa.

Denne nye bestyrelse har nu eksisteret i et år, og vi er enige om, at vi faktisk er i god gænge. Vi prøver naturligvis at optimere hele vejen rundt, så alle får en endnu bedre oplevelse ud af at komme i klubben.

Sammen vil vi arbejde på at fremtidssikre denne dejlige klub, som I, vores medlemmer, har bakket så fremragende op om, og sørge for at vi også eksisterer om 10 år.


TAK TIL :

Jag vil lige takke Anettes mor for smørrebrød.

Jeg vil her til slut takke vores kritiske revisorer Jørgen Segall og Bina Rasmussen, og vores allestedsnærværende lydmand Michael Engman, OG jeg vil takke Ebbe Vincentzen for det gode øl, han laver til os hver eneste gang.

Jeg kan slutteligt sige, at vi stadig har et super samarbejde med Peter Jønsson fra Krudttønden som vi sætter stor pris på.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen, for en umådelig driftssikkerhed i driften af klubben og en altid kæmpe opbakning til afholdelse af klubbens arrangementer.

Jeg kan altid regne med at min ryg er dækket ind, hvis jeg skulle være forhindret i at komme, og VED der er tænkt på alt, som jeg selv måtte have overset.                 

En stor tak til klubbens bestyrelse fra mig.

Men først og sidst, tak til medlemmerne, fordi I kommer trofast, tager jeres venner med, og i det hele taget er vores ambassadører ude i samfundet.


Tak for 2017 og Tak til alle Jer, der gør denne klub mulig.