Formandsberetning 2020


FORMANDSBERETNING 2019

For Club Klondykes virksomhed i året, der gik.

 

INTRODUKTION

Kære medlemmer.

Velkommen til den 18. generalforsamling i Club Klondyke, og tak fordi I er kommet.

Det er mit 3. år som formand for Klondyke og det har været endnu et spændende år.

Der har BESTEMT været udfordringer, især økonomiske  - men jeg  - og den altid hårdt arbejdende bestyrelse, har klaret skærene så jeg mener, at foreningen er kommet nogenlunde godt ud på den anden side.

Vi har i hvert fald haft et velfungerende og godt klub-år i 2019 - især musikalsk set !!

OG HVAD SIGER I TIL ÅRETS PROGRAM?

Vores 4 mands-bookinggruppe har igen i år arbejdet hårdt på at få sat et godt musikprogram sammen til jer. Og igen har det været et meget varieret kunstnerprogram fra aften til aften og vi har kunnet præsentere jer for denne flotte buket af navne:

  • Thorbjørn Risager duo & Laura Illeborg
  • Love me do – Liva cabaret
  • Grenadines + Singers
  • Aske Jacoby + Lola m Mikala Bosetti
  • Chriss Grey & BlueSpand +Tobias Trier
  • Grace James + Mike Andersen
  • Wonderbrass med Ida Nielsen/Kuku Agami+Nice little pinquins
  • Miriam Mandipira m band + Nikolaj og piloterne
  • Blast + Nanna Larsen med venner  

Og TIL JUL var vores husband som sædvanligt: Søren Skov, Sten Larm, Thomas Fog og Martin Stender.

Men I gruppen af jule-solister var der I forhold til sidste år flere nye navne: Tue West, Tobias Trier, Nikolaj Christensen, Pia Trøjgaard, Nanna Larsen og Lea Thorlan

Og så var der dejligt gensyn med Miriam Mandipira, Peter Busborg, Jimmy Colding Bacoll,

Lyden var som sædvanligt lavet af Michael Engman, og de få gange han ikke kunne, var hans afløser Kent Olsen klar på pinden, og det er han også er I aften.


Bestyrelsesmedlem Anette Tinghus overgik i år IGEN IGEN sig selv med flotte, lækre, varme fotos af vores optrædende. 1000 Tak til Annette for et uvurderligt stykke arbejde.


KUNSTSTØTTE: 

Vi har også i år fået vores ansøgninger imødekommet af begge de bevilgende myndigheder, dog kun for 1 år ad gangen. Og igen ialt lidt over 60.000 kr. Og det får vi kun, fordi vi sørger for at kvaliteten i den musik vi præsenterer er helt i top!!!

Dette er lykkedes gennem alle 18 år også selvom vi har holdt fast i at vi kun betaler en tarif til hver optrædende. Denne minimums -betaling er nødvendig for at have råd til at kunne præsentere to navne til hver Klondyke-aften. Og to navne pr. aften tror vi nemlig er nødvendigt for at kunne interessere Jer medlemmer i at komme til arrangementerne, - samt at forudbetale medlemskabet – SPECIELT, når I ikke ved, hvad I skal høre.

I 2019 har vi måske igen været lidt for glade og har booket flere bands med større besætninger. Hvem husker f.eks ikke aftenen hvor bigbandet BLAST med omkring 15 medvirkende, spillede en forrygende koncert i klubben.

Så sidst på året var der lidt lavvande i kassen, men igen fik vi hjælp fra Dansk Artistforbund, som bevilligede 10.000 kr og fra Embedsmands-foreningen som indirekte også donerede 10.000 kr.           

Tusind tak til begge donorer for det. Dette gjorde, at vi i år kunne give hver af solisterne til juleshowet - en lille hyre.

Men denne situation bragte også virkeligheden ind i vores overvejelser !!!!!

For Vi befinder os i en kritisk situation. Det er uafviseligt, at jer medlemmer er præcis lige så trofaste , som publikum fra gaden IKKE er.

Vi har nemlig kunnet konstatere en halvering af publikumstallet, som er kommet ind fra gaden og køber adgang til en enkelt aften, - ja fra det ene år til det andet – en halvering?? Det er voldsomt.

Medlemstallet er faktisk også faldet. Ikke meget, men lidt er det faldet. Så tak til Jer, der er trofaste.

Det betyder at der er påtrængende økonomiske problemer med at opretholde niveauet med kvaliteten af kunstnerne - og med at fastholde de 2 sæt optrædende pr. koncert. Man kunne i et dystert øjeblik sige: ”Det giver sig selv, at 18 års virke, sandsynligvis medfører en vis ”metaltræthed”. Måske skulle man tage det dalende fremmøde til efterretning, og nedlægge foreningen i god ro og orden ved udgangen af 2020, inden der opstår et VIRKELIGT økonomisk hul i kassen.

ELLER ……..

Så skal forsamlingen her  - og medlemmerne generelt  - komme med forslag til, hvordan vi kan få øget medlemstallet, SAMT IKKE MINDST hvordan vi kan få en øget tilstrømning af almindeligt betalende publikum. Det er supernødvendigt og vi må diskutere dette spørgsmål i dag efter denne beretning, så vi har noget at tage med hjem.               

FOR Vi i bestyrelsen ER klar til at tage handsken op, men har brug for både gode inputs, og PR – hjælp fra medlemsskaren simpelthen.

Som tendensen ser ud, kan vi ikke bare fortsætte, som vanligt. Der skal ske noget med indtægterne og med billetsalget. Er vores entre for dyr?    Er vores medlemskab for billigt? Er tiden løbet fra vores koncept med hemmeligholdelse af de optrædende? Jeg ved det ikke.

Vi SKAL jo OGSÅ UDVIKLE repertoiret, og turde prøve ting af, og også have rum for at tage imod et godt tilbud, der pludseligt dukker op, - OGSÅ selvom det måske stikker lidt af fra vores faste princip om kun at betale tariffen. DET SYNES VI I HVERT FALD.

Dette prøver vi at praktisere, selvom vi også har gennemført en kurs med en vis sparsommelighed, og der vil fortsat stadig være meget OBS på IKKE at skeje FOR MEGET ud i vores kunstnerindkøb

NYE TILTAG

På trods af denne ansvarlighed, tror jeg alligevel, at vi i 2020 vil kunne fortsætte med at præsentere helt nye og spændende navne,  - navne som I måske aldrig før eller har set tidligere – endsige hørt om  - og på den måde prøve at leve op til vores klubs motto: HUSK HVOR DU HØRTE DEM FØRST. For jeg oplever når jeg møder musikere rundt omkring, at der er mange der rigtig gerne vil spille i vores dejlige klub.

VI HAR – på OPFORDRINGER fra medlemmerne - strammet op omkring adgangen til salen. Vi lukker nu konsekvent medlemmerne ind FØRST og dernæst publikum uden medlemskab og gæsterne lige fra gaden. Det ser ud til at fungere rigtig fint.

Igen i år har vi kunnet slutte af med et brag af en jule-koncert, som for 4. år i træk også var på tour. I år spillede ”the Klondyke Christmas Roadshow” både i vores søsterforening i Tåstrup, Bag Duggede Ruder, på Pakhus8 i Præstø, og ny på listen var vores nye søsterforening LYTTERIET i Nyborg. Alle 3 steder var der totalt udsolgt !!!!!

Og så er der øllet. Ebbe har brugt lang tid på at finde noget godt øl til os så nu hedder vores leverandør Peter Skafte Øl. Han leverede også øllet til vores julekoncert. Det var en dejlig Hancock øl. Men han kan faktisk levere flere forskellige ølmærker, så vi stadig kan skifte mellem øllet hen over året.

VORES VÆRDIER

Vi synes i bestyrelsen, at vores musikprofil som er varieret rytmisk kvalitets-musik for voksne mennesker, sammen med vores ide med at hemmeligholde, hvem der skal spille  - er gode ideer og gode målsætninger, som er værd at passe på. Dels for at sikre, at noget nyt når vores ører, dels for at have en klubmæssig egenart.

Denne nye bestyrelse har nu eksisteret i 4 år, og vi er enige om, at det faktisk går godt. Vi prøver naturligvis at optimere hele vejen rundt, så alle får en endnu bedre oplevelse ud af at komme i klubben. Sammen arbejder vi på at fremtidssikre denne dejlige klub, som I, vores medlemmer, har bakket så fantastisk op om, og sørge for - trods truslerne  - at vi eksisterer i flere gode år endnu.

 

SÅ VIL JEG GERNE TAKKE:

 - Vores dørmand Jan Nielsen for godt arbejde ved alle arrangementerne i 2019.

 - Vores nye kasserer, Marianne, som er ved at være rigtig godt inde i sagerne.

 - Ebbe for i så mange år at ha’ forkælet vores ganer med øl i verdensklasse. Ebbe vil stadig være at finde nede bag baren. Heldigvis.

 - vores kritiske revisorer Jørgen Segall og Bina Rasmussen   - vores allestedsnærværende lydmænd Michael Engman og Kent Olsen som altid sørger den fede lyd.

 - Krudttønden, for et godt samarbejde, og som vi sætter stor pris på.

 - Tak til bestyrelsen, for jeres store engagement både i driften af klubben, men også jeres kæmpe opbakning til afholdelse af alle klubbens arrangementer.

En stor tak til klubbens bestyrelse fra mig.

Og sidst men ikke mindst, tak til medlemmerne, fordi I kommer trofast, tager jeres venner med, og i det hele taget er vores ambassadører ude i samfundet. Nu skal vi bare bruge endnu mere af DET.

Tak for 2019 og Tak til alle Jer, der gør denne klub mulig.

 

Jørgen Thorup

Januar 2020