indkaldelse ekstraordinær generalforsamling 26.februar 2020

Der indkaldes til ekstraordinær GF i Krudttønden (Foyerbaren)

               d. 26. Feb. 2020 kl 19.00 – 19.15
D a g s o r d e n:


1) Udpegning  af  afstemningsleder.


2) Afstemning til verifikation af de 2 vedtægtsændringer, vedtaget ved ordinær GF afholdt d. 20. Januar 2020  

(se referat herfra andet sted på hjemmesiden under fane: Referat generalforsamling 20.januar 2020)


     A)    Ordlyd vedr. foreningens tegning overfor bank og institutioner


     B)    Ordlyd vedr. indkaldelse til GF


     

 Afstemning ved håndsoprækkelse  (2/3 af de fremmødte skal stemme for)