FormandsberetningFORMANDSBERETNING  VED GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2019Kære medlemmer.


Velkommen til den 17. general forsamling i Club Klondyke, og tak fordi I er kommet.

     Det er mit andet år som formand for Klondyke. Det har været endnu et spændende år. Og jeg lærer stadig noget hver dag. Der har BESTEMT været udfordringer i år, men jeg - og den altid hårdt arbejdende bestyrelse, har klaret skærene så jeg jeg synes, vi er kommet godt ud på den anden side.

Vi har i hvert fald haft - især musikalsk set – et ret velfungerende og godt klub-år i 2018. Sådan har vi i hvert fald selv oplevet det.

Jeg synes igen i år det lykkedes for vores 5 mands-bookinggruppe at få strikket et virkelig flot program sammen til jer. Meget varieret – både på de enkelte aftner og på hele året - med et virkeligt højt kunstnerisk og fagligt niveau – og til tider også yderst underholdende.

Vi har været rigtigt glade for i 2018 at kunne præsentere jer for disse navne:

Jb-Meiers m. band

singer/songwriter

Anne – Dorthe & Maria (tøsedrengene) - pop

Den 7. Søn - syrerock

Signe Svendsen solo - Singer/songwriter

Nanna Larsen & The Mulligans - Americana songwriter

Wonderbrass m. Esben Just - New Orleans blues

Steffen Schakinger trio - Power trio rock

Grarup all stars - Rhythm n´Blues

Tamra Rosanes m. band - old´school Country

Morten Fleck band - Americana -Singer /songwriter

Dekadansorkestren - Alternative folk & country

Michelle Birkballe m band - rock

Grassolin´ - Gasolin spillet som Bluegrass

Trilleband m. Mette M. - Ol´school dansk folkrock

Martin Sexton - Singer /songwriter

Fistfull of Dollars- Country

SP, Just og Frost - New Orleans swing

Og TIL JUL var vores husband som sædvanligt:

Kapelmester Søren Skov, trommer Sten Larm, på bas Thomas Fog og på guitar Martin Stender.

Og jule-solisterne var I år:

Dodo og Rud, Gry Trampedach, Miriam Mandipira, Lonnie Kjer, Ditlev Ulriksen, Peter Busborg, Ivan Pedersen og mig selv sagde hunden.

Lyden var som sædvanligt lavet af Michael Engman, og de få gange han ikke kunne, var hans afløser Kent Olsen klar på pinden.

Kent har også været på scenen et par gange med gode folk fra USA. Store oplevelser så tak for det.

Bestyrelsesmedlem Anette Tinghus overgik I år igen sig selv med flotte, lækre, varme fotos af vores optrædende. Tak til Annette for et uvurderligt stykke arbejde.

KUNSTSTØTTE

Vi har også i år fået ansøgningerne imødekommet af begge de bevilgende myndigheder, denne gang dog kun for 1 år ad gangen. Men vi nåede lige at få en forskrækkelse, da vores tilskud fra Kunstfonden i første omgang blev halveret. Men d. 21. Dec kom den glade meddelelse om, at vi alligevel fik det vi plejer – og lidt til.

Faktisk har vi fået 31.200 kr. fra Statens Kunstfond og 30.000 kr fra Københavns Kommune. Så man kan sige, at vi starter året 2019 med godt 60.000 i kassen.

Sådan.

Vi SKAL konstant være oppe på mærkerne med musik- kvaliteten for fortsat at opnå støtten.

Vi er meget opmærksomme på dette.

Ligesom de andre år er denne kulturstøtte nemlig baseret på vores oplysninger tilbage til støttegiverne om programmet, om den musik, som vi giver plads på scenen. Loven forlanger et højt fagligt - og håndværks-mæssigt niveau i den musik, vi præsenterer.

Heldigvis kan disse parametre findes opfyldt hos mange af vore udøvere, der dog ikke er bange for SAMTIDIGT at være underholdende, og det er der, - synes vi i club Klondyke, - at vi – mellem alle de andre tilskudsmodtagere i landet - kommer ind i billedet med netop vores program.

Det er ikke helt uden vanskeligheder at vi kan fastholde dette generelt pænt høje kunstneriske og faglige niveau. Især selvfølgelig når man, som vi har kunnet fastholde i alle 17 år – kun betaler en minimums-tarif til hver optrædende.

Det med minimums-tariffen er en nødvendighed for at have råd til at kunne præsentere to navne, hver gang vi mødes – og det med to navne, tror vi er en nødvendig-hed for at kunne fastholde medlemmernes interesse for at komme, - og betale for det – SPECIELT, når de ikke ved, hvad de skal høre.

Men med to navne i løbet af en enkelt aften, så skulle det gå meget galt, hvis man som publikum ikke brød sig om bare det ene hold optrædende.

DET ER I HVER FALD  DEN FILOSOFI, VI LÆGGER PROGRAM EFTER.

I 2018 har vi haft flere bands med større besætninger, vi har haft flere udenlandske kunstnere. Vi har - viste det sig hen imod årets slutning, da kassereren blæste i fløjten - brugt for mange penge på disse ekstraordinære programpunkter. Der var simpelt hen hul i kassen, og vi havde ikke penge til at gennemføre årets sidste to koncerter, som planlagt. Til alt held trådte Dansk Musikerforbund og Dansk Artistforbund til som brandslukkere med et ekstraordinært tilskud til driften. Det er vi taknemmelige for.

Men denne situation bragte også virkeligheden ind i vores overvejelser. Vi bliver nødt til – og det bliver yderligere motiveret ved forslagsstilleren  -  at sikre os bedre økonomisk i fremtiden. Vi SKAL jo udvikle repertoiret, og turde prøve ting af, og også have rum for at tage imod et godt tilbud, der pludseligt dukker op, - OGSÅ selvom det måske stikker lIdt af fra vores faste princip om kun at betale tariffen. DET SYNES VI I HVERT  FALD.

Dette selvom vi også har indført megen omhyggelighed og sparsommelighed, og fremadrettet vil være meget obs på IKKE at skeje FOR MEGET ud økonomisk.

Vi er rigtigt tilfredse med Jeres - og det generelle publikums opbakning af klubben, og håber at den vil udstrække sig til at bakke op om vores første kontingentforhøjelse i MEGET lang tid.

Tak for Jeres fortsatte opbakning.

NYE TILTAG

Alt i alt er 2018 gået som året skulle, men alligevel ikke helt som det plejer. Som nævnt har vi etableret en ny 5-mands bookinggruppe, bestående af Næstformand John Halse, , best. medlemmerne Søren Skov og Ivan P, Lars Thordal fra vores søsterforening BAG DUGGEDE RUDER og jeg selv.

Ift før i tiden, hvor det stort set kun var Ivan der bookede, kan det nu godt tage lidt tid at blive enige om hvilke af de mange navne, vi har i luften, der skal kontaktes. Men jeg ser det som noget positivt at den samlede berørings-flade i musikbranchen nu generelt ER større. 

Derfor tror jeg også vi i 2019 vil kunne præsentere helt nye og spændende navne, navne som I måske aldrig før hverken har set tidligere endsige  hørt om.

Således vil vi i virkeligheden anstrenge os for fortsat at kunne leve op til vores klubs motto: HUSK HVOR DU HØRTE DEM FØRST.

VI HAR – på OPFORDRINGER fra medlemmerne strammet op omkring adgang. Vi lukker nu konsekvent medlemmerne ind FØRST og dernæst publikum uden medlemskab og gæsterne lige fra gaden. Det ser ud til at fungere rigtig fint.

Igen i år har vi kunnet slutte af med et brag af en jule-koncert, som for 3. år i træk også var på tour. I år spillede ”the Klondyke Christmas Roadshow” både i vores nye søsterforening Bag Duggede Ruder i Tåstrup, og på Pakhus8 i Præstø. I BDR var der totalt udsolgt og i Præstø kom der mange flere end sidste år. De regner med udsolgt i 2019!!!!

VORES VÆRDIER

Vi synes i bestyrelsen at vores musikprofil (varieret rytmisk kvalitets-musik for voksne mennesker) men også vores ide med at hemmelig-holde, hvem der skal spille, for at sikre, at noget nyt når vores ører, er gode ideer, gode målsætninger, som er værd at passe på.

Vi synes også, at foreningens funktion, stilen - og den opsamlede knowhow, samt vores goodwill hos de bevilgende myndigheder og hos Krudttønden er værd at arbejde for og at passe på..

Vi er nu 10 medlemmer i bestyrelsen, yngre såvel som repræsentanter for det gamle hold – og  helt sikkert med en udvidet berørings-flade som resultat.

Denne nye bestyrelse har nu eksisteret i 2 år, og vi er enige om, at vi faktisk er i god gænge. Vi prøver naturligvis at optimere hele vejen rundt, så alle får en endnu bedre oplevelse ud af at komme i klubben.

Sammen vil vi arbejde på at fremtidssikre denne dejlige klub, som I, vores medlemmer, har bakket så fremragende op om, og sørge for at vi eksisterer i mange år endnu.

TAK TIL :

Vores kasserer gennem 2 år, Helle Rye, har valgt at stoppe som kasserer, men fortsætter gerne i bestyrelsen og ved døren til alle Klondykeaftnerne.   En kæmpe tak til Helle, som har knoklet med regnskabet og gjort det virkelig godt.

Jeg vil her til slut takke vores kritiske revisorer Jørgen Segall og Bina Rasmussen og vores allestedsnærværende lydmand Michael Engman, OG jeg vil takke Ebbe Vincentzen for det gode øl, han laver til os hver eneste gang.

Jeg kan slutteligt sige, at vi stadig har et super samarbejde med Krudttønden, som vi sætter stor pris på.

Peter Jønsson som har været vores kontakt i Krudttønden, er blevet leder af Trommen i Hørsholm, så vores nye partner hedder Jonas Månsson.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen, for en umådelig driftssikkerhed i driften af klubben og en altid kæmpe opbakning til afholdelse af klubbens arrangementer.

Jeg kan altid regne med at min ryg er dækket ind, hvis jeg skulle være forhindret i at komme, og VED der er tænkt på alt, som jeg selv måtte have overset.               

En stor tak til klubbens bestyrelse fra mig.

Men først og sidst, tak til medlemmerne, fordi I kommer trofast, tager jeres venner med, og i det hele taget er vores ambassadører ude i samfundet.

Tak for 2018 og Tak til alle Jer, der gør denne klub mulig. 

JØRGEN THORUP formand.